กล้องวงจรปิดกับการดูแลผู้สูงอายุ
บทความ

กล้องวงจรปิดกับการดูแลผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) แล้ว โดยดูจากจำนวนประชากรผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งสิ่งที่เราควรให้ความใส่ใจก็คือ สภาพร่างกายของผู้สูงอายุที่เสื่อมถอยลง และทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเสื่อม ความผิดปกติของสายตา รวมถึงโรคทางด้านสมอง เช่น อัลไซเมอร์ ซึ่งก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุที่จะทำงานต่างๆได้ช้าลง สายตามองได้ไม่ชัดเหมือนแต่ก่อน หรืออาจจะมีอาการหลงลืม ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่บุตรหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อหารายได้เข้ามา จึงทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องพยายามดูแลและพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด แต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือสถานบริการสำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

จากการที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านและให้บุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรืออยู่กับผู้ดูแลที่จ้างมานั้นตามลำพัง สิ่งหนึ่งที่บุตรหลานจะมีความวิตกกังวล ก็จะเป็นเรื่องความปลอดภัย เช่น การหกล้มจากสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวางที่บ้าน การขึ้นลงบันได การหลงลืมปิดแก๊สเมื่อเข้าใช้งานในห้องครัว พฤติกรรมของผู้ดูแลที่ไม่เหมาะสมเมื่อไม่อยู่ในสายตาของเรา หรือการที่มีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาติดต่อที่บ้าน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้นและลดความวิตกกังวลลง จึงต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมต่างๆของบ้านให้เหมาะสม ในเรื่องของสิ่งกีดขวางทางเดิน เรื่องของแสงสว่าง เรื่องของการดูแลการเข้าออกบ้าน โดยอาจนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วย เช่น การสอดส่องดูแลได้จากระยะไกล การตรวจจับและแจ้งเตือนต่างๆ การติดต่อสื่อสารสองทิศทาง และ เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกหรือผ่อนแรงให้กับผู้สูงอายุ 

กล้องวงจรปิดก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราสามารถเข้ามาสอดส่องดูแลผู้สูงอายุได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน และถ้าออกแบบติดตั้งได้ครอบคลุมก็จะสามารถทราบได้ว่าผู้สูงอายุตอนนี้อยู่ที่จุดไหน และกล้องบางรุ่นก็สามารถสื่อสารสองทิศทางได้ ทำให้สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ และยังสามารถเป็นหูเป็นตาให้กับเราได้เพื่อจะดูว่าผู้ดูแลที่เราจ้างมานั้นมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร หรือดูว่าผู้ที่มาติดต่อที่บ้านนั้นเป็นใคร น่าไว้วางใจหรือไม่ หรือหากเป็นบุคคลที่รู้จักกัน ก็จะรู้ว่ามีใครเข้าออกบ้านบ้างในช่วงที่เราไม่อยู่

กล้องวงจรปิดประเภทไหนที่เราสามารถเลือกนำมาใช้งาน

  • กล้องวงจรปิดแบบ Fixed เป็นกล้องแบบที่ไม่สามารถควบคุมหมุนแพนหน้ากล้องไปทางซ้ายขวาหรือก้มเงยได้ รูปทรงของตัวกล้องอาจจะเป็นแบบทรงกระบอกหรือทรงโดม ขึ้นอยู่ความเหมาะสมของจุดที่จะติดตั้ง ส่วนเลนส์ของกล้องก็อาจเลือกที่เป็นเลนส์มุมกว้าง ซึ่งจะทำให้เราได้มุมภาพที่ครอบคลุมภายในตัวบ้าน
  • กล้องวงจรปิดแบบ PTZ (Pan Tilt Zoom) เป็นกล้องที่สามารถควบคุมแพนหน้ากล้องได้ บางรุ่นสามารถซูม เข้าออกได้ด้วย ก็จะทำให้เราสามารถควบคุมการหันหน้ากล้องไปยังจุดบางจุดที่เราให้ความสำคัญได้
  • กล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกเสียงได้ ทั้งกล้องแบบ Fixed และ PTZ ก็จะมีรุ่นที่สามารถบันทึกเสียงได้
  • กล้องวงจรปิดที่สามารถสื่อสารสองทิศทาง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องแบบ PTZ ที่มีรุ่นที่รองรับฟังก์ชั่นนี้ และก็จะติดตั้งในระดับความสูงที่ต่ำลงมาเพื่อให้สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ชัดเจนขึ้น

นอกจากการเลือกนำมาใช้งานที่บ้านแล้ว สถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆที่มีพื้นที่ที่เป็นบริเวณกว้างและมีความซับซ้อนของพื้นที่มากกว่า ประกอบกับต้องดูแลผู้สูงอายุในจำนวนที่มาก และการเข้าออกสถานที่ก็จะมีบุคคลที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ และ ญาติหรือบุตรหลานที่เข้ามาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ก็อาจจะพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยผู้ประกอบการในการสอดส่องดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยของสถานที่ และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการบริการ และให้ความมั่นใจแก่ผู้ที่มอบความไว้วางใจในการเลือกเข้ามาใช้บริการ

สถานดูแลผู้สูงอายุ

พื้นที่ไหนที่เราควรจะให้ความใส่ใจในลำดับแรกในการออกแบบติดตั้งกล้องวงจรปิด

  • บันได เป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุได้ง่าย อาจมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดินขึ้นลง หรือพื้นบันไดที่ลื่นจากน้ำที่หกลงไป ดังนั้นการเคลียร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ รวมถึงการติดตั้งราวจับบันไดเพื่อให้การเดินขึ้นลงของผู้สูงอายุมีความมั่นคงมากขึ้นก็มีความจำเป็น ซึ่งเราก็สามารถสังเกตพฤติกรรมการขึ้นลงของผู้สูงอายุ และสิ่งกีดขวางต่างๆได้ผ่านทางกล้องวงจรปิด และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา เราก็จะสามารถติดต่อสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ดูแลเพื่อให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด
ผู้สูงอายุขึ้นบันได
  • ห้องครัว เป็นห้องหนึ่งที่ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องเข้าไปใช้งานบ่อยครั้งเพื่อใช้ในการเตรียมเรื่องอาหาร ซึ่งในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่มีความอันตรายอยู่ เช่น เตาแก๊ส หม้อหุงข้าว เตาอบ เป็นต้น ดังนั้นหากเราสามารถสองส่องพื้นที่บริเวณนี้ได้ครอบคลุมก็จะช่วยให้สามารถช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อย และแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายได้
ผู้สูงอายุในห้องครัว
  • ประตูเข้าออก ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้าน หลังบ้าน จุดที่เป็นทางเข้าออกของบ้าน หรือในสถานที่ดูแลผู้สูงอายุก็เช่นกัน เนื่องจากจะทำให้เราสามารถทราบได้ว่าบุคคลที่เข้าออกในสถานที่นั้นเป็นใครบ้าง มีบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาหรือไม่ ซึ่งระบบกล้องวงจรปิดในปัจจุบันที่มีระบบ AI จะสามารถรู้จดจำใบหน้าได้ และแยกแยะได้ว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ เป็นผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ หรือบุคคลไม่พึงประสงค์ที่ไม่อนุญาติให้เข้ามาในสถานที่
ผู้สูงอายุที่ประตู

สอบถามสินค้า/บริการได้ผ่านช่องทาง
เพิ่มเพื่อน line_icon @hkview tel_icon 096-861-5965 mail_icon contact@hawkviewcctv.com

X