กล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์ HIKVISION
บทความ

กล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์เมื่อพื้นที่ห่างไกลจากสายของการไฟฟ้า

หากเรามีพื้นที่ทำการเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์ ที่เราลงมือลงแรงสร้างมันขึ้นมาพร้อมที่จะผลิดอกออกผลให้กับเราได้เก็บเกี่ยวมาทำประโยชน์ให้กับเราแล้วนั้น หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น พื้นที่งานก่อสร้างที่พึ่งเริ่มดำเนินการพัฒนา และยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้า ดังนั้นในฐานะเจ้าของหรือเป็นผู้ที่รับหน้าที่มาดูแล ก็จะมีความกังวลใจอยู่เล็กน้อยหรืออาจจะมาก ว่าพื้นที่ของเราตรงนั้น มีใครมารุกล้ำ บุกรุกเข้ามาทำลายหรือขโมยผลผลิตของเราหรือเปล่า หรือจะมีใครเข้ามาลักลอบทำประโยชน์ในพื้นที่โดยเราไม่รู้ตัวหรือเปล่า

ด้วยเหตุนี้เราก็น่าเห็นความจำเป็นว่าต้องมีอะไรมาช่วยเป็นหูเป็นตาบ้างแล้ว ทางเลือกหนึ่งคือหาคนมาช่วยดูแล และทางเลือกหนึ่งก็อาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งคงหนีไม่พ้นระบบกล้องวงจรปิด แต่ถ้าพื้นที่นั้นห่างไกลจากสายของการไฟฟ้าที่จะเข้าไปถึงอุปกรณ์ล่ะ

กล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์ (Solar-Powered CCTV) ซึ่งเป็นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับตัวกล้องวงจรปิดก็น่าจะเป็นทางแก้ไขปัญหาที่ดี และอาศัยชุดแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า ก็จะทำให้กล้องวงจรปิดโซล่าร์เซลล์ของเราสามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

การติดตั้งกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์ เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีขั้นตอนดังนี้

การเลือกตำแหน่งและการติดตั้ง

การติดตั้งกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์จะต้องเลือกตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดเพียงพอ อยู่ในจุดที่ไม่มีอะไรมาบดบังแสงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในการแปลงมาเป็นพลังงานฟ้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาก็จะนำไปกักเก็บที่แบตเตอรี่และจ่ายไปเลี้ยงให้กับกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์ของเรา

การตั้งค่าและการเชื่อมต่อ

หลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการตั้งค่ากล้องวงจรปิดให้สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ และสามารถเรียกดูภาพได้ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งเราก็ต้องทำการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์กับเครือข่ายอาจจะผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์มือถือ หรือ ผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi ระยะไกล

สำหรับการเชื่อมต่อที่ใช้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เราก็ต้องมีอุปกรณ์ Router Modem ที่รองรับการใช้งาน 4G หรือ 5G และหา SIM Card สำหรับการใช้งานเฉพาะเน็ตมาใช้ แต่ก็จะมีกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์บางรุ่นที่มีข่องสำหรับเสียบใช้งาน SIM Card ได้เลย

สำกรับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย WiFi เราก็จะใช้ WiFi Access Point สำหรับติดตั้งภายนอกเพื่อยิงสัญญาณไปยัง WiFi Access Point อีกจุดหนึ่งที่ติดตั้งอยู่ใกล้ๆกับ Router ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ ซึ่งการติดตั้ง Access Point ก็จะเป็นลักษณะปรับให้หันหน้าเข้าหากัน เพื่อให้สัญญาณที่รับได้มีความแรงที่สุด ซึ่งก็จะมีผลต่อระยะทางและคุณภาพของข้อมูลภาพที่มากขึ้น

การเก็บบันทึกภาพของกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์

ส่วนใหญ่ก็จะใช้การเก็บบันทึกภาพที่ Micro SD Card โดยจะมีช่องสล็อตสำหรับเสียบการ์ดอยู่ที่ตัวกล้องวงจรปิด ซึ่งระยะเวลาการเก็บบันทึกก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของ Micro SD Card และคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์ ว่ารองรับขนาด Micro SD Card ได้สูงสุดเท่าไร

อ่านถึงตรงนี้แล้ว เราก็น่าจะพอเห็นแนวทางการนำกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์มาใช้งานกันบ้างแล้ว ก็จะขึ้นอยู่กับประโยชน์และความคุ้มค่าที่เราจะได้รับกลับมา ไม่ว่าเราจะนำติดตั้งใช้งานที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ทำการเกษตรต่างๆ หรือบริเวณพื้นที่การก่อสร้างโครงการต่างๆในช่วงเริ่มต้น

X