กล้องวงจรปิดไร้สาย
บทความ

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเลือกใช้งานกล้องวงจรปิดไร้สาย

กล้องวงจรปิดไร้สายเป็นกล้องประเภท IP Camera ที่ใช้การส่งข้อมูลภาพแทนที่จะส่งผ่านสาย LAN แต่ทำการผสมข้อมูลภาพนี้กับคลื่นความถี่วิทยุเพื่อส่งผ่านอากาศไปยังอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณแทน ซึ่งความถี่ที่กล้องวงจรปิดไร้สายใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นช่วงความถี่ของสัญญาณ Wi-Fi เหมือนกับคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่เราใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเมื่ออยู่ที่บ้านหรือขณะทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ

กล้องวงจรปิดไร้สายใช้คลื่นความถี่เท่าไร

ความถี่ Wi-Fi 2.4 GHz ทำไมกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่ใช้ช่วงความถี่นี้ ก็เนื่องจากคุณสมบัติของสัญญาณคลื่นความถี่นี้เป็นความถี่ที่ต่ำกว่า จึงทำให้เกิดการสูญเสียความแรงของสัญญาณน้อยกว่าเมื่อเดินทางผ่านอากาศ จึงทำให้คลื่นสามารถจะเดินทางไปได้ไกลกว่าคลื่นความถี่ 5 GHz และสามารถเดินทางทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้ดีกว่าในระดับหนึ่ง ดังนั้นเมื่อนำความถี่มาใช้งานกับกล้องวงจรปิดไร้สาย ก็จะทำให้เราสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดห่างจากอุปกรณ์ Wireless Access Point ได้มากขึ้น

ประเภทกล้องวงจรปิดไร้สายที่มีจำหน่ายอยู่

กล้องวงจรปิดไร้สายที่มีลักษณะเหมือนกล้อง IP Camera มีหัวคอนเน็คเตอร์สำหรับต่อสาย LAN ได้ และมีคอนเน็คเตอร์สำหรับต่ออแดปเตอร์จ่ายไฟ และจะมีเพิ่มเติมคือมีเสาสัญญาณเพิ่มขึ้นมา รูปทรงก็จะมีทั้งที่เป็นทรงกระบอกและทรงโดม เมื่อเราจะติดตั้งใช้งานหลังจากเซ็ตอัพอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ก็จะใช้เฉพาะอแดปเตอร์จ่ายไฟเข้าเท่านั้น ไม่ต้องเชื่อมต่อสาย LAN

กล้องวงจรปิดไร้สาย

กล้องวงจรปิดไร้สายที่กล่าวข้างต้นนี้ จะมีชนิดที่สามารถเชื่อมต่อกับ Wireless Access Point ที่ติดตั้งตามบ้านหรือออฟฟิศได้ และชนิดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ซึ่งชนิดหลังนี้ บริษัทผู้ผลิตเค้าออกแบบมาให้ใช้งานกับเครื่องบันทึกของเค้าเองที่เป็นแบบไร้สายเหมือนกัน และจะทำออกมาจำหน่ายมาเป็นชุด เช่น ชุดกล้อง 4 จุด และ 8 จุด ในกล่องแพ็คเก็ตก็จะบรรจุทั้งเครื่องบันทึกภาพและกล้องวงจรปิดแบบไร้สายตามจำนวนอยู่ในกล่องเดียวกัน

กล้องวงจรปิดไร้สาย

กล้องวงจรปิดไร้สายทั้ง 2 แบบนั้นสามารถส่งข้อมูลภาพไปที่เครื่องบันทึกภาพได้ โดยเราจะติดตั้ง Hard disk ที่เครื่องบันทึกเพื่อใช้ในการเก็บบันทึกภาพที่ส่งมาจากกล้อง และระยะเวลาการเก็บบันทึกก็ขึ้นอยู่กับขนาด Harddisk ที่เราเลือกใช้

กล้องวงจรปิดไร้สายอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะกล้องโรบอต ซึ่งมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมากในราคาที่ไม่สูง สามารถควบคุมการก้มเงยหรือแพนหน้ากล้องไปทางซ้ายหรือขวาและเก็บบันทึกเสียงได้ โดยกล้องชนิดนี้จะใช้การเชื่อมต่อกับ Wireless Access Point หรือ Wi-Fi Router ที่บ้านหรือออฟฟิศ การเก็บบันทึกภาพจะเก็บลง Micro SD Card ที่เราติดตั้งเข้าไปในกล้องโรบอต ซึ่งก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการเก็บบันทึกอยู่บ้างซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาด Micro SD Card ที่เราเลือกใช้ และจะมีข้อจำกัดในเรื่องระยะห่างของจุดวางกล้องโรบอตจากอุปกรณ์ Wireless Access Point ซึ่งจะต้องวางอยู่ใกล้ๆในระยะที่สัญญาณ Wi-Fi ไปถึง

กล้องโรบอต

ข้อดีของกล้องวงจรปิดไร้สาย

เปรียบเทียบกับความสะดวกที่เราสามารถย้ายตัวเองไปนั่งทำงาน หรือนั่งเล่นใช้งานโน๊ตบุ๊ค หรือ โทรศัพท์มือถือ ที่จุดไหนก็ได้ที่มีสัญญาณ Wi-Fi ไปถึง กล้องวงจรปิดไร้สายก็เช่นกัน ก็จะทำให้เกิดความสะดวกที่เราสามารถย้ายกล้องวงจรปิดไปติดตั้งที่จุดไหนก็ได้ วันหนึ่งที่ต้องการจะย้ายกล้องไปติดจุดอื่นที่ดูแล้วมีความเหมาะสมกว่าก็จะทำได้ง่าย แต่จุดต่างๆที่เราเตรียมจะติดตั้งนั้นก็ต้องมีการเดินสายไฟต่อปลั๊กไว้เพื่อใช้เสียบอแดปเตอร์จ่ายไฟไปเลี้ยงกล้องด้วย

ข้อเสียของกล้องวงจรปิดไร้สาย

กล้องวงจรปิดชนิดนี้ เนื่องจากใช้คลื่นความถี่สัญญาณ Wi-Fi 2.4 GHz ในการส่งสัญญาณข้อมูลภาพ ซึ่งเป็นช่วงความถี่เดียวกับที่เราใช้งานอินเตอร์เน็ต Wi-Fi จากโน๊ตบุ๊คหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ดังนั้นจึงมีโอกาสที่สัญญาณข้อมูลภาพที่ส่งมาจากกล้องวงจรปิดไร้สายและสัญญาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตจากโน๊ตบุ๊คหรือสมาร์ทโฟนเกิดการรบกวนกันได้หากสัญญาณที่ส่งมานั้นใช้ความถี่เดียวกันหรือใกล้กัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi จำนวนมากหรือมีการใช้งาน Wi-Fi ที่หนาแน่น ซึ่งจะทำให้ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดที่ส่งมาในช่วงนั้นอาจเกิดการเสียหายหรือสูญหายไปได้หากเราส่งข้อมูลภาพนั้นไปเก็บที่เครื่องบันทึกหรือส่งไปเก็บที่คลาวด์ และหากจุดติดตั้งกล้องนั้นอยู่ในจุดที่ห่างไกลและมีความแรงของสัญญาณต่ำมาก กล้องวงจรปิดไร้สายตัวนั้นก็อาจจะหลุดการเชื่อมต่อออกไปจากเครื่องบันทึกได้

กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์

กล้องวงจรปิดไร้สายสามารถเรียกดูภาพได้ผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เมื่อเราติดตั้งแอพสำหรับใช้งานกับกล้องรุ่นที่เราเลือกมาใช้งาน อาจจะเป็นการเรียกดูภาพจากกล้องวงจรไร้สายโดยตรง หรือเรียกดูผ่านเครื่องบันทึกภาพที่เชื่อมต่อกับกล้องวงจรไร้สายอีกที ระยะเวลาการเรียกดูภาพย้อนหลังก็ขึ้นอยู่กับ Micro SD Card ที่เราใส่ให้กับกล้องวงจรไร้สายเมื่อเราใช้เป็นกล้องแบบโรบอต หรือถ้าเราใช้เป็นแบบชุดเซ็ตกล้องวงจรปิดไร้สาย ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของ Harddisk ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องบันทึก ซึ่งก็จะได้ระยะเวลาในการจัดเก็บที่สูงกว่า Micro SD Card อยู่มาก อาจจะเก็บได้เป็นเดือนถึง 2 เดือน ขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องบันทึกรุ่นนั้นๆด้วย

ดังนั้นการเลือกใช้งานกล้องวงจรปิดไร้สายนั้น ก็จะพิจารณาจากขนาดของระบบกล้องวงจรปิด ถ้าเป็นระบบที่ใช้งานกล้องวงจรปิดจำนวนไม่กี่จุด และไม่ได้ต้องการความเสถียรของระบบที่สูง การเลือกใช้กล้องวงจรปิดไร้สายก็เป็นทางเลือกที่สะดวกและสามารถดำเนินการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อต่อเชื่อมเครื่องบันทึกกับ Router ที่ออกอินเตอร์เน็ต ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ได้จากที่ใดก็ได้เช่นกัน

X