กล้องวงจรปิด AI
บทความ

กล้องวงจรปิด AI กับความสามารถที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว

กล้องวงจรปิด AI หรือ Artificial Intelligence Camera คือ ระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการประมวลผลภาพและวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยอัลกอริทึมทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากการแข่งขันกันพัฒนาในศาสตร์ทางด้านนี้ ประกอบกับฮาร์ดแวร์ส่วนประมวลผลภาพก็ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นกัน

การทำงานของกล้องวงจรปิด AI

ก่อนที่กล้องวงจรปิด จะสามารถแยกแยะ หรือตรวจจับได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ก็จะอาศัยโมเดลที่ได้รับการเทรนหรือการเรียนรู้จากชุดข้อมูลภาพหรือ Data Set ที่จะใช้ในการพัฒนา AI ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะต้องถูกจัดเตรียมมาอย่างดีและมีจำนวนที่มากเพียงพอ ในขั้นตอนนี้สเปกของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลจะต้องมีหน่วยประมวลผลภาพ GPU ที่มีความเร็วในการประมวลผลที่สูงพอสมควรในการทำงานกับชุดข้อมูลภาพจำนวนมากๆ และผู้พัฒนาก็จะได้ทำการเทรนและปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมทางด้าน AI ไปจนได้โมเดลที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุด หลังจากนั้นก็จะนำโมเดลนี้ไปใช้งานเพื่อเป็นสมองให้กับกล้องวงจรปิดต่อไปในขั้นตอนการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่น

กล้องวงจรปิด AI กับความสามารถที่มี

กล้องวงจรปิด AI ในปัจจุบันสามารถจะช่วยให้ตรวจจับภาพและตรวจสอบความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เช่น

การจดจำใบหน้า (Facial Recognition) เป็นการจดจำคุณลักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน และสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้แยกแยะใบหน้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมการเข้าออกสถานที่ หรือ ตรวจสอบบุคคลที่จะเป็นภัยอันตราย เช่น กลุ่มผู้ก่อการร้าย

การแยะแยกวัตถุสิ่งของ (Classification) เป็นการแยกแยะ รถยนต์ จักรยาน คน สัตว์ หรือ สิ่งของต่างๆ ซึ่งอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในการนับจำนวนวัตถุสิ่งของที่เรามีความต้องการตรวจจับและนับจำนวน การตรวจนับแยกแยะของดีของเสียของสินค้าที่ผลิตออกมาในสายพานการผลิต หรือจะเป็นลักษณะการแยกแยะคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อค หรือคนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยก็ได้เช่นกัน

การตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนไหว (Object Tracking) เป็นการตรวจจับและระบุวัตถุสิ่งของ หรือ บุคคลที่กำหนดไว้ และทำการติดตามวัตถุนั้นให้อยู่ในเฟรมของภาพ ซึ่งกล้องวงจรปิด AI นั้นจะสามารถเคลื่อนไหวหน้ากล้องได้ในลักษณะ PTZ (Pan Tilt Zoom)  เช่น กล้องวงจรปิดสปีดโดม

การเตือนเมื่อพบเหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Abnormal Event Detection) เป็นการใช้กล้อง AI ตรวจสอบพฤติกรรม ลักษณะท่าทางของบุคคลที่ผิดแปลกไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น เช่น การหกล้ม พฤติกรรมของบุคคลที่ส่อไปในทางการโจรกรรม

สถานที่เหมาะกับการนำกล้องวงจรปิด AI ไปใช้งาน

กล้องวงจรปิด AI เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการประมวลผลภาพและข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานในหลายสถานที่ อาทิ เช่น โรงงาน โรงแรม สนามบิน ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สาธารณะต่างๆที่มีผู้คนจำนวนมากเดินผ่านกันไปมา ซึ่งหากไม่ใช้กล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพิเศษนี้ช่วยทำงาน การอาศัยเจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็จะเป็นไปได้อย่างยากลำบากกันเลยทีเดียว

และจากการที่กล้องวงจรปิด AI สามารถจดจำใบหน้าบุคคล คัดแยกคนสวมหมวกกันน็อค หรือตรวจจับการนำวัตถุที่เป็นอาวุธเข้ามาในสถานที่ การนำกล้องวงจรปิด AI มาใช้งานกับร้านจำหน่ายทอง หรือธนาคาร ก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะช่วยตรวจจับบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ได้

กรณีโรงงาน กล้อง AI ก็อาจถูกนำมาพัฒนาให้เรียนรู้เพื่อใช้ในตรวจคัดแยกสินค้าที่ผลิตมาตามสายพานการผลิต เพื่อคัดแยกของดีของเสียได้

กล้อง AI

หรือกรณีเป็นโรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ กล้อง AI ก็อาจถูกนำมาใช้ตรวจจับการหกล้มของผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุได้เช่นกัน จากการพัฒนาโมเดลทางด้านปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์

จะเห็นได้ว่ากล้องวงจรปิด เมื่อนำสมองที่เกิดจากศาสตร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ใส่เข้าไป ก็จะทำให้กล้องวงจรปิดไม่ใช่แค่มองเห็นและเก็บภาพเข้ามาได้อย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะสามารถคิดแยกแยะวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเฟรมภาพที่มองเห็นนั้น และตีความภาพนั้นได้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง และสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่เห็นนั้นกับสิ่งที่กล้อง AI รู้จักได้เพื่อใช้ในกระบวนการที่จะตัดสินใจทำอะไรต่อไป เช่นเชื่อมต่อกับระบบควบคุมอื่นๆตามที่เราได้กำหนดไว้เพื่อนำใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

X