ติดตั้งกล้องวงจรปิด
บทความ

สิ่งที่ควรรู้เมื่อคุณวางแผนจะติดตั้งกล้องวงจรปิด

 1. ประเภทกล้องวงจรปิดที่จะเลือกใช้
 2. ความละเอียดภาพจากกล้องวงจรปิดที่ต้องการ
 3. ฟังก์ชั่นใหม่ๆของกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน
 4. การเก็บบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
 5. แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้องวงจรปิด
 6. การออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิด
 7. การเดินสายสัญญาณกล้องวงจรปิด
 8. สรุปข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับแจ้งกับผู้ให้บริการ

ประเภทกล้องวงจรปิดที่จะเลือกใช้

 • เมื่อเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิด IP Camera ซึ่งกล้อง IP Camera เป็นกล้องที่ในตัวมันเองจะคล้ายกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเครื่องหนึ่งที่จะทำการจัดการสัญญาณภาพที่ได้มา บีบอัดสัญญาณ และแปลงให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่สามารถส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางสายแลนได้ ดังนั้นกล้อง IP Camera จึงมีฟังก์ชั่นได้หลากหลายในการประมวลผล เช่น การบันทึกเสียง การรู้จำใบหน้า การอ่านป้ายทะเบียนรถ การนับจำนวนคนเข้าออก การแยกแยะคนและรถยนต์ การเข้าใจพฤติกรรม ซึ่งเป็นความสามารถทางด้าน AI เป็นต้น ซึ่งฟังก์ชั่นเหล่านี้สามารถประมวลผลได้เองที่ตัวกล้องโดยไม่ต้องพึ่งพาฟังก์ชั่นของเครื่องบันทึก NVR เลย แต่ก็ต้องดูจากสเปกของกล้อง IP Camera รุ่นนั้นๆว่ารองรับฟังก์ชั่นไหนบ้าง และเนื่องจากกล้อง IP Camera จะมี Web Server ในตัวจึงทำให้เราสามารถเข้าไปเซ็ตค่าของกล้อง IP Camera ได้จาก Web Browser ได้
 • เมื่อเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิด Analog HD ซึ่งกล้องชนิดนี้เป็นกล้องที่ส่งสัญญาณผ่านสาย Coaxial เช่นสาย RG6 โดยจะส่งเป็นสัญญาณ Analog โดยก่อนส่ง ตัวกล้องจะทำการบีบอัดสัญญาณภาพ เช่น H.264, H.265 และบางรุ่นอาจจะมีสัญญาณเสียงด้วย หลังจากนั้นจะทำการมอดูเลตหรือผสมสัญญาณรวมกันเพื่อให้สามารถส่งไปในสายสัญญาณ Coaxial ได้ สำหรับกล้อง Analog HD เอง ฟังก์ชั่นพิเศษต่างๆในการประมวลผลภาพซึ่งส่งมาจากกล้อง จะต้องอาศัยฟังก์ชั่นของตัวเครื่องบันทึก DVR เป็นหลัก ซึ่งก็จะมีน้อยกว่ากล้องที่เป็น IP Camera
 • เมื่อเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สาย ซึ่งจะเป็นกล้องแบบ IP Camera ที่ใช้การส่งข้อมูลภาพผ่านทางคลื่นวิทยุช่วงความถี่ของการใช้งาน WiFi ซึ่งกล้องประเภทนี้จะติดตั้งและใช้งานได้ง่าย มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการติดตั้ง แต่ก็ต้องมีการเดินสายไฟและเตรียมปลั๊กไฟเพื่อจ่ายเลี้ยงกล้องในจุดนั้นๆด้วย และเนื่องจากกล้องวงจรปิดไร้สายใช้ความถี่ในย่านเดียวกับ WiFi กล้องประเภทนี้จึงมีโอกาสที่จะถูกสัญญาณ WiFi เข้ามารบกวนได้ง่าย จึงทำให้ความเสถียรกล้องประเภทนี้จะน้อยกว่ากล้องวงจรปิดที่ใช้การเดินสายสัญญาณ

ความละเอียดภาพจากกล้องวงจรปิดที่ต้องการ

ปัจจุบันกล้องวงจรปิดที่มีจำหน่ายกันส่วนใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่ความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซล 4 ล้านพิกเซล ไปจนถึง 8 ล้านพิกเซลซึ่งเป็นความละเอียดระดับ 4K ซึ่งการจะเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับจุดที่จะนำไปติดตั้งนั้นมีพื้นที่เท่าไร ต้องการเก็บรายละเอียดหน้ากล้องประมาณไหน เช่น บริเวณภายในบ้านพักอาศัย ร้านค้า หรือภายในสำนักงาน ก็อาจเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดความละเอียด 2 หรือ 4 ล้านพิกเซลก็คงจะเพียงพอ แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งกว้าง เช่น อาคารโรงงาน โกดังเก็บสินค้า ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา โรงพยาบาล หรือบริเวณทางเดินถนน ก็อาจเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดความละเอียดตั้งแต่ 4 ล้านพิกเซลขึ้นไป เนื่องจากพื้นที่โล่งกว้าง เมื่อต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากภาพที่เก็บบันทึกไว้ แล้ววัตถุนั้นอยู่ในระยะที่ห่างไกลจากตัวกล้อง ซึ่งการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดน้อย ก็จะไม่สามารถเก็บรายละเอียดของภาพตรงจุดนั้นได้ และเมื่อทำการขยายภาพ ภาพจะแตกและเบลอ ทำให้เราไม่ใช้ประโยชน์จากภาพนั้นได้ดีเท่าที่ควร

ฟังก์ชั่นใหม่ๆของกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน

 • การเก็บบันทึกเสียง
 • การเก็บบันทึกภาพเป็นสี 24 ชม.
 • PTZ การควบคุมการหันหน้ากล้อง ซ้าย-ขวา ก้ม-เงย และซูมเข้า-ออกได้
 • Motion Detection การตรวจจับการเคลื่อนไหวหน้ากล้อง
 • การตรวจับใบหน้า การจดจำใบหน้า
 • การตรวจจับการข้ามเส้นที่กำหนด
 • การตรวจจับอุณหภูมิของบุคคล
 • การแยกแยะรถยนต์กับคน
 • การส่งเสียงไซเรนหรือเสียงเตือน รวมถึงไฟกระพริบ เมื่อตรวจพบการบุกรุก

การเก็บบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด

ข้อมูลภาพไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้อง IP Camera หรือ Analog HD จะถูกส่งเป็นสตรีมหรือข้อมูลของภาพไปที่เครื่องบันทึกผ่านทางสายสัญญาณอาจจะเป็นสาย LAN หรือสาย Coaxial เพื่อจัดการข้อมูลและเก็บบันทึกลงไปในฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องบันทึก หรืออาจจะส่งต่อไปเก็บที่อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่อยู่ภายนอก หรือเก็บขึ้นบนระบบ Cloud ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายการจัดเก็บเป็นรายเดือน/รายปี และต้องมีลิงค์อินเตอร์เน็ตที่ค่อนข้างเสถียรพอสมควร

Network Video Recorder
Digital Video Recorder

แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้องวงจรปิด

 • Adapter 12VDC จะใช้กับกล้อง Analog HD หรือกล้อง IP Camera รุ่นเก่าๆที่ยังไม่รองรับ PoE โดยจุดที่ติดตั้งกล้องนั้นจะต้องมีการเดินสายไฟ AC 220V และต่อสายเข้ากับปลั๊กไฟ สำหรับใช้เสียบ Adapter เพื่อจ่ายไฟให้กับกล้อง ซึ่งวิธีนี้ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยที่จุดติดตั้งนั้นจะต้องไม่มีน้ำฝนหรือความชื้นเล็ดรอดเข้าไปในบล็อคพลาสติกที่ติดยึดกล้องได้
 • Switching Power Supply 12VDC จะใช้กับกล้อง Analog HD โดยส่วนใหญ่แล้ว Switching Power Supply ก็จะติดตั้งไว้ใกล้กับเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด และเดินสายสัญญาณพร้อมกับสายไฟซึ่งจะเป็นไฟ DC 12V ตีคู่กันไป ยังตำแหน่งที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด เมื่อถึงปลายทางก็จะจับแยกสายสัญญาณกับสายไฟออกจากกันเพื่อต่อเข้ากล้อง ซึ่งวิธีนี้จะมีความปลอดภัยเนื่องจากไฟที่จ่ายไปเลี้ยงตัวกล้องผ่านสายนั้นเป็นไฟ DC แรงดันต่ำ ซึ่งจะไม่สามารถทำอันตรายกับเราได้
 • PoE (Power over Ethernet) จะใช้กับกล้อง IP Camera รุ่นที่รองรับการจ่ายไฟผ่านสาย LAN ซึ่งเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดสำหรับกล้อง IP Camera ก็จะมีรุ่นที่มี Port LAN ตามจำนวนกล้องวงจรปิดสูงสุดที่รองรับได้มาให้ด้วย อาจจะเป็น 4 Port 8 Port หรือ 16 Port ซึ่งแต่ละ Port ก็สามารถจ่ายไฟผ่านสาย LAN ไปเลี้ยงที่ตัวกล้องได้เลยโดยไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม หรือกรณีจำนวนจุดติดตั้งมากกว่านั้นหรือระบบใหญ่ๆ ก็อาจเลือกใช้เป็น PoE Switch เพื่อจ่ายไฟกล้องวงจรปิดแทน ก็มีให้เลือกแบบ 8 Port 16 Port 24 Port หรือ 32 Port ซึ่งจะมีความสะดวกที่เราสามารถนำ PoE Switch นั้นไปวางที่จุดใกล้ๆกับพื้นที่ที่มีกลุ่มของกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าของสายและงานเดินสาย ซึ่งจะเหมาะสมเมื่อเรานำไปใช้งานในพื้นที่บริเวณอาคารที่กว้าง หรือจุดติดตั้งอยู่คนละอาคารหรือคนละชั้นกัน
 • PoC (Power over Coaxial) จะใช้กับกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกระบบ Analog HD รุ่นที่รองรับการจ่ายไฟผ่านสาย Coaxial ซึ่งจะทำให้เราไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟแยกต่างหากอีกคู่หนึ่งสำหรับจ่ายไฟเลี้ยงกล้อง
CCTV Adapter 12V

การออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิด

 • รูปทรงกล้องวงจรปิด หลักๆจะมี 2 รูปทรง คือ ทรงกระบอก และทรงโดม โดยทั้ง 2 รูปทรงนี้ส่วนใหญ่ของกล้องวงจรปิดที่มีจำหน่ายของหลายๆแบรนด์ก็จะรองรับการกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP66 และ IP67 ซึ่งจะสามารถนำมาใช้งานได้กลางแจ้งโดยกันฝุ่นและกันน้ำฝนได้
 • เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดจะมีรุ่นที่รองรับกล้องได้สูงสุด 4 จุด 8 จุด 16 จุด และ 32 จุด ดังนั้นการเลือกรุ่นเครื่องบันทึกที่เหมาะสมกับการใช้งาน การวางแผนเผื่อจำนวนกล้องที่อาจจะมีการติดตั้งเพิ่มในอนาคต ก็จะช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่จะใช้ได้ โดยไม่ต้องซื้อเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดเพิ่มในภายหลัง
 • จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เป็นผนังหรือเสา ที่แนวของจุดติดตั้งนั้นตั้งฉากกับพื้น ส่วนใหญ่จะใช้กล้องวงจรปิดที่เป็นทรงกระบอกโดยตัวกล้องจะยึดติดอยู่บนบล็อคกันน้ำพลาสติก
 • จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เป็นฝ้าเพดานหรือเพดาน ส่วนใหญ่จะใช้กล้องวงจรปิดที่เป็นทรงโดมโดยตัวกล้องจะยึดติดอยู่กับฝ้าเพดาน หรือกรณีเป็นเพดานปูน จะติดกล้องอยู่บนบล็อคพลาสติกอีกที
 • การติดตั้งกล้องวงจรปิดอาจเลือกใช้กล่อง Bracket สำหรับยึดกล้องรุ่นนั้นๆโดยเฉพาะแทนบล็อคกันน้ำพลาสติกได้เหมือนกัน ซึ่งจะได้ความสวยงามเพิ่มขึ้นมา แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาด้วย
 • การติดตั้งเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด ถ้าจำนวนจุดติดตั้งไม่มาก อาจวางเครื่องบันทึกไว้บนชั้นวางหรือโต๊ะได้ แต่ถ้าจำนวนจุดมากกว่า 8 จุดขึ้นไป จำนวนสายสัญญาณจะมากและอาจจะดูเกะกะ เพื่อความสวยงามก็อาจพิจารณาเลือกใช้ตู้ Wall Rack สำหรับติดตั้งเครื่องบันทึกและเก็บสายสัญญาณไว้ในตู้แทน
กล้องวงจรปิดทรงกระบอก
กล้องวงจรปิดทรงโดม

การเดินสายสัญญาณกล้องวงจรปิด

 • เดินสายสัญญาณเปลือยตีกิ๊บเกาะไปตามผนังของอาคารหรือตัวบ้าน ซึ่งการเดินสายแบบนี้จะมีราคาแพ็คเก็ตการติดตั้งที่ถูก แต่อาจแลดูไม่สวยงาม และการใช้งานระยะยาว ฉนวนที่หุ้มสายเมื่อโดนแสงแดดและความชื้นอาจเสื่อมสภาพ และยังสามารถถูกตัดขาดหรือกัดแทะจากหนูหรือกระรอกได้ง่าย
 • เดินสายร้อยท่อ โดยทั่วไปจะเดินสายสัญญาณร้อยไปในท่อ PVC สีขาวสำหรับอาคารสำนักงาน บ้าน ที่พักอาศัย ร้านค้า และบางสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยที่สูงขึ้น ก็จะเลือกใช้ท่อร้อยสายที่เป็นท่อเหล็ก EMT เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อาคารสูง สำหรับบางจุดที่ติดกล้องวงจรปิดกับฝ้าเพดาน ก็จะมีการใช้ท่อเฟล็กซ์เหล็กสำหรับร้อยสายสัญญาณลงมายังจุดดังกล่าว ซึ่งการเดินสายร้อยท่อจึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามแต่วัสดุท่อที่ใช้ แต่ก็จะให้ความคงทนสวยงามและให้ความปลอดภัยกับสายสัญญาณได้มากกว่า

สรุปข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับแจ้งกับผู้ให้บริการ

เมื่อคุณพร้อมจะติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว ข้อมูลที่คุณควรเตรียมสำหรับแจ้งกับผู้ให้บริการทราบเพื่อแนะนำแพ็คเก็ตที่เหมาะสม ดังนี้

 • ประเภทกล้องวงจรปิดเลือกเป็นแบบ IP Camera หรือ Analog HD
 • ความละเอียดของภาพที่ต้องการจากกล้องวงจรปิด
 • ต้องการเก็บบันทึกเสียงด้วยหรือไม่
 • ต้องการเก็บบันทึกเป็นภาพสีตลอด 24 ชม.หรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นกล้องแบบอินฟาเรด ในช่วงกลางคืนหรือความเข้มแสงไม่พอ เมื่อหลอดอินฟาเรดทำงาน ภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดจะเป็นภาพขาวดำ
 • ระยะเวลาการเก็บบันทึกสำหรับการเรียกภาพดูย้อนหลัง
 • ผังจุดติดกล้องวงจรปิดที่คุณกำหนดไว้แล้ว และเครื่องบันทึกวางไว้ตำแหน่งไหน หรือต้องการให้ผู้ให้บริการแนะนำก็อาจเตรียมผังของสถานที่จะติดกล้องวงจรปิด และรูปหน้างาน หรือนัดหมายเพื่อสำรวจหน้างานเพื่อกำหนดจุดติดตั้งที่เหมาะสมต่อไป

X