เกี่ยวกับเรา

site_logo_new

HKView เป็นแบรนด์สินค้ากล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของ บริษัทเพลสแวลูว์ จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าประเภทนี้ให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็น End User รวมถึงช่างและร้านค้าที่ต้องการนำสินค้าแบรนด์ HKView ไปจัดจำหน่าย ซึ่ง บริษัทเพลสแวลูว์ จำกัด ได้คัดสรร และนำเข้าสินค้าที่มีความทันสมัย มุ่งหวังให้ลูกค้าสามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย เน้นสินค้าคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องการสอดส่องดูแลความปลอดภัย อาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน และ บุคคล เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในแบรนด์สินค้าของเรา

X