เครื่องบันทึกภาพ NVR 16 ช่อง

อุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด HIKVISION NVR (Network Video Recorder) 16 ช่อง

X