เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Home ระบบควบคุมการเข้าออก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

X